Geodeta inż. Dariusz Oniszczuk

Oświęcim 32-600, ul. Władysława Jagiełły 17

Geodezja Oświęcim

Zapewniamy pełny zakres obsługi geodezyjnej, dzięki wykwalifikowanemu i doświadczonemu zespołowi geodetów.

Poniżej znajduje się lista głównych usług świadczonych przez naszą firmę, jeśli macie Państwo jakieś pytania zachęcamy do kontaktu.

Mapy do celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

Opracowanie dokumentacji do odbioru

Podziały nieruchomości

Pomiar przemieszczeń obiektów inżynieryjnych

Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia podziemnego

Wznowienia znaków granicznych

Pomiar suwnic, pionowości konstrukcji, geometria zbiorników